Diseño de Chorlitejos patinegros para Asociación Naturalista do Baixo Miño ANABAM